Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Αυτή τη Δύση δεν την θέλω!

 

Αναρτήθηκε από τον Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο