Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022

Κηρύξαμε πόλεμο;

 


Αναρτήθηκε από το Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο