Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022

Καθηλώστε την Τουρκία του Ερντογάν!

 


Αναρτήθηκε από το Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο