Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022

ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ

 

Αναρτήθηκε από το Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο