Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022

Ιωάννης Μεταξάς: Ο πατέρας της νίκης του ’40

 


 Αναρτήθηκε από τον Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο