Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

ΑΙΕΝ ΥΨΙΚΡΑΤΕΙΝ!

 Χρόνια πολλά στην Πολεμική μας Αεροπορία!
Στους Αγγέλους των Αιθέρων μας!
Τους Άγρυπνους φρουρούς της Πατρίδας και του Έθνους