Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022

ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΑΣ..


Το Τραπεζικό Σύστημα στην οικονομία της κάθε χώρας είναι τόσο αναγκαίο-ισοδύναμο μιας ανθρώπινης αρτηριακής καρδιακής λειτουργίας. 

Η Εργασιακή λειτουργία των Τραπεζών είναι «διπλή» αφενός να επιδιώκει αέναα τη μεγαλύτερη αύξηση των δεχόμενων ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ και αφετέρου ομοίως αυξητικά να της δίνει-πουλάει σε ΔΑΝΕΙΑ επιδιώκοντας την κερδοφορία από τη διαφορά των μεταξύ των επιτοκίων..

Στο σκέλος των εισροών-καταθέσεων είναι πολυσχιδείς οι προσπάθειες με καθιέρωση ακόμη και ετήσια «ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ με επιβραβεύσεις δωρίζοντας ποσό σε ειδικό βιβλιάριο καταθέσεων ιδιαίτερα στους μικρούς μαθητές που θα γράψουν την καλύτερη έκθεση με θέμα την ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ! για τη δημιουργία συνείδησης-συνήθειας οικονομούντος ατόμου αποταμιευτικά.. Η μεγάλη «δεξαμενή» των Τραπεζών είναι ο λαός των μικροκαταθετών.

Μάλιστα η Μεγάλη Ελλαδική Τράπεζα έδωσε στους νέους προνόμιο στον καταθετικό θεσμό που ονόμασε «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ».

Στα πολύ δύσκολα χρόνια της Ελλαδικής Οικονομικής Κρίσης (και των μνημονίων!) οι μικροκαταθέτες κλπ. δε σταμάτησαν τις μικροκαταθέσεις τους, όπου ακόμη και σήμερα οι συνταξιούχοι έστω συμβολικά να καταθέτουν μικρά ποσά στα βιβλιάρια των εγγονών τους..!

Δυστυχώς, ποιος θα μπορούσε να φαντασθεί ότι η ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΗΡΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΜΗ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ μικρότερη των ΧΙΛΙΩΝ (€1.000) ΕΥΡΩ..! ΜΟΝΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΧΙΛΙΩΝ (€1.000) και στην «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ»..!! Κατεδάφισε κάθε θέση-λειτουργία (όπως πιο πάνω). Όταν μάλιστα τα επιτόκια καταθέσεων όδευαν προς το 0 μηδέν..!! Τώρα βέβαια, πολύ σωστά, έχουν αυξητικές τάσεις λόγω ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ, με την οικονομία να αντιμετωπίζει τον τραγικό ΣΤΑΣΙΜΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ..! με ανάλογες οδηγίες-εντολές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ομοσπονδιακής των ΗΠΑ. 

Οι Διοικήσεις των σημερινών Ελλαδικών Τραπεζών αυξάνουν τις πάσης φύσεως χρεώσεις των συναλλασσόμενων, ορθώς, και όχι όπως στο παρελθόν όλες τελείως ΔΩΡΕΑΝ που αύξανε το λειτουργικό κόστος των Τραπεζών όπως μέχρι πρόσφατα π.χ. με ΔΩΡΕΑΝ χάρισμα POS!


Οι πιο «μαύρες» Τραπεζιτικές σελίδες γράφτηκαν, τόσο καταστροφικά, την περίοδο της αλόγιστης «ΣΟΣΙΑΛΜΑΝΙΑΣ» με τις κρατικοποιήσεις των Τραπεζών και την εξαλλοσύνη του ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ! Διορισμοί «ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ» κομματικών ΦΙΛΩΝ, τελείως άσχετων προς την Τραπεζιτική Επιστήμη χωρίς την όποια σχετική εμπειρία.. Αξέχαστες προκλητικές κρατικοποιήσεις όπως η «Σοσιαλμανική προσχώριση και της Ν.Δ.(1975) που κατέστρεψε όλο τον ΟΜΙΛΟ ΣΤΡΑΤΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ.. Ως αποτέλεσμα να υπάρξει η καταγέλαστη ΑΝΑΓΚΗ-ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ επανιδιωτικοποιήσεων των Τραπεζών. Ώστε ο αείμνηστος διακεκριμένος ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ να βοηθήσει τον κλάδο με την αγορά ΔΥΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Εμπορική & Ιονική)..!

Θα ήταν παράλειψη η μη αναφορά της κακής υπόθεσης του «ΛΕΠΕΤΕ» που υπήρξε μια πληγή στο θεσμό του ΚΟΙΝΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ (join account).

Οι αποφάσεις πράξεων-θέσεων τραπεζιτικών λειτουργιών των Διοικήσεων είναι αναγκαιότατο να έχουν ανάλογη σοβαρή μελέτη για τις όποιες συνέπειες-απώλειες όπως της απόφασης ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΙΛΙΑ (€1.000) ΕΥΡΩ..!


 

   

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

       ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤ. - ΟΙΚΟΝ. ΑΠΘ

    Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
(Αναρτήθηκε από το Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο)