Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

 

Αναρτήθηκε από τον Στρατηγό εα κ.Αθαν. Καραντζίκο