Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

Η οξεία κραυγή των αμνών!

 

Αναρτήθηκε από τον Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο