Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022

Ναύαρχος ε.α. Γιάννης Εγκολφόπουλος: «Στα Ίμια θα είχαμε τελειώσει με τους Τούρκους για 100 χρόνια» (****)