Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ» Μακεδ. Συλλόγου «Μ.Αλέξανδρος» 1911: « ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ »

  Επιμέλεια αναρτήσεως: Στρατηγός εα κ. Αθαν. Καραντζίκος