Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

Σας τα ‘παν άλλοι;

 

Επιμέλεια αναρτήσεως από τον Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο