Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

ΤΟ ΙΕΡΟ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ

 


 (Αναρτήθηκε από τον Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο)