Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Ανακοίνωση του ΕΛΙΣΜΕ, σχετική με την έγκριση ιδρύσεως «Κέντρου Μακεδονικής Γλώσσης» από Πρωτοδικείο Φλωρίνης.

 Επιμέλεια αναρτήσεως: Στρατηγός εα κ. Αθαν. Καραντζίκος