Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022

Ολοκληρωμένες Προτάσεις γιά τήν Εθνική καί Οικονομική Ανάταξη τής Θράκης.

 
ΤΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΗ   ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ


1.  Η  σκληρή πραγματικότητα

Η επείγουσα Εθνική καί Οικονομική Ανασύνταξη τής Θράκης ειναι αυτονόητη,γιατί  πέρα από τά άλλα,η Τουρκική 

απειλή είναι παρούσα καί αυξανόμενη.Συγκεκριμένα,πρίν από λίγες ημέρες ο Ερντογάν στήν διάρκεια τής ομιλίας του στήν 38η Σύνοδο τής Μόνιμης Επιτροπής Οικονομικής καί Εμπορικής Συνεργασίας στήν Κωνσταντινούπολη,ενώπιον αντιπροσώπων δεκάδων  Μουσουλμανικών κρατών,αναφέρθηκε στήν <<καταπίεση τής Τουρκικής Μειονότητας στήν Θράκη,Κώ καί Ρόδο>> καί μίλησε γιά <<άδικες  πρακτικές πού ασκούνται στήν Ελλάδα καί συνεχίζονται κλιμακούμενες. 
Οι θρησκευτικοί ηγέτες τών αδελφών μας στήν Ελλάδα δέν αναγνωρίζονται.Τά ιδρύματά τους καί η περιουσία τους 

καταπατώνται.Δέν τούς επιτρέπεται νά διδάσκονται τήν μητρική τους γλώσσα.Αρνούνται τήν ταυτότητά τους.>>.

 

Μέ τά ΨΕΜΜΑΤΑ ΤΟΥ  αυτά ο Ερντογάν αναζητεί τό <<άλλοθι>>γιά νά παρέμβει στρατιωτικά καί στήν Θράκη,όπως ακριβώς 

τό έπραξε τό 1974,στήν Κύπρο.Είναι ηλίου φαεινότερο πώς η πολιτική τής Αγκυρας στηρίζεται στό Μοντέλο τής Κύ 

πρου,όπου η Τουρκία εισέβαλε στό νησί επειδή <<κινδύνευε>> η Τουρκοκυπριακή Κοινότητα.Επενέβη καί κατέχει από 

τό 1974 καί εντεύθεν εδάφη τής Κύπρου γιά νά <<προστατεύσει>>τούς Τουρκοκύπριους.Καί  στά πλαίσια αυτά τής 

<<προστασίας>> ζητά τώρα τήν αναγνώριση  χωριστού κράτους,μέσα στά όρια τής περιοχής,πού κατέχει παράνομα 

καί διά τής ισχύος στό νησί. Καί  όπως γράφει ο Κώστας Βενιζέλος στό slpress.gr, τό <<τί θέλει η Τουρκία είναι πρό 

δηλο καί αφορά τίς γεωπολιτικές επιδιώξεις της στήν ευρύτερη περιοχή,χρησιμοποιώντας τήν Κύπρο ώς βάση καί 

ορμητήριο>>.Αραγε, Θά ξυπνήσει κάποτε νά δράσσει τό υπνώττον Αθηνοκεντικό κράτος μας ;2. Προτάσεις γιά μιά εθνική καί Οικονομική  Ανασύνταξη τής Θράκης.1.Σιδηροδρομική σύνδεση μέσω Βουλγαρίας με τις χώρες της Ουκρανίας και Γεωργίας,κλπ.

2.Επέκταση και ενίσχυση του Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης και δημιουργία δικτύου ελικο δρομίων στίς μεγαλύτερες 

επαρχίες της Θράκης,αλλά και στην Σαμοθράκη.

3.Σύνταξη του Κτηματολογίου Θράκης και υποχρεωτικός Ποτιστικός Αναδασμός πού θα ορθολογικοποιήσει την  ανά

πτυξη της περιοχής,οριοθετώντας Αγροτικές,Βιομηχανικές,Τουριστικές και Πολιτιστικές Ζώνες.

4.Γιά να υλοποιηθεί η απαραίτητη Δημογραφική πολιτική είναι αναγκαίο να διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι,και 

υπάρχουν τρόποι γι αυτό.

5.Οποιος εγκαταλείπει την περιοχή της Θράκης,να αποζημιώνεται,βάσει νόμου,για την περιουσία του,πού εν συνεχεία 

θα μεταβιβάζεται σε ακτήμονες πού μένουν μόνιμα εκεί.

6.Παροχή ισχυρών κινήτρων(δωρεάν χορήγησης οικίας,γεωργικών κτημάτων,κλπ),για να εγκατασταθούν)στην 

Θράκη,νέα ζευγάρια,Βορειοηπειρώτες,πολύτεκνοι,ομογενείς παλινοστούντες από τις πρώην Ανατολικές χώρες(όπως 

τώρα με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρα νίας),ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία,κλπ.Φυσικά,βασικός χορηγός θα είναι και η 

Εκκλησία.

Να επαναλειτουργήσουν οι κανόνες πού ίσχυαν για την εγκατάσταση των παλλινοστούντων στην Θράκη,οι 

περισσότεροι των οποίων είχαν λάβει την κρατική βοήθεια,αλλά έχουν αποχωρήσει οριστικά από την περιοχή,διαμέ

νοντας σε άλλες περιοχές και σε πολλές περιπτώσεις εκτός Ελλάδας.Φυσικά θα υπάρξουν Τουρκικές αντιδράσεις με 

το <<πληθυσμιακό γέμισμα>>της Θράκης,με Ελληνες αποδήμους, όπως έγινε,ανεπιτυχώς,όμως, στις αρχές της δεκα 

ετίας του 90,όταν,με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενωσης,χιλιάδες Ελληνες ομογενείς μας,θέλησαν να επιστρέψουν 

και να εγκατασταθούν στην Θράκη.Γύρισαν λιγοστοί,όμως,με τήν  σφοδρή αντίδραση της Τουρκίας και μέ την πίεση 

των ΗΠΑ,η τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και  με ΥΠΕΞ τον Αντώνη Σαμαρά,περιδεής και άρον-άρον, 

ματαίωσε το σημαντικό αυτό Σχέδιο <<Παλλινόστησης>>.Η δε μεταχείριση,όσων ομογενών μας επετρά πη η 

μετεγκατάσταση στην Θράκη,ήταν απαράδεκτη.Σπατάλες,υπερκοστολογήσεις έργων, ανύπαρκτες βασικές υποδομές 

(οδοποιία.ύδρευση,αποχέτευση,κλπ).Αποτέλεσμα;Πολλοί έφυγαν από την Θράκη.Θυμάμαι,μάλιστα,ένα γέροντα 

Ελληνοπόντιο,πού μού διηγείτο,την περιπέτεια μιάς οικογένειας ομογενών μας από την Σοβιετική Ενωση,όταν πατέ 

ρας με τους (13)γυιούς του,εκλιπαρούσε για μια εργασία,τούλάχιστον,για ένα από παιδιά του,αλλά όλοι του ζητούσαν 

να ενταχθεί πρώτα σε πολιτικό κόμμα,γιατί προφανώς (14) ψήφοι, από την οικογένειά του,μετρούσαν,μόνο, για τους 

εκεί πολιτικούς.Ομως ,ο Πόντιος πατέρας δεν <<προσκύνησε>>.Καμμία δε,κοινωνική υπηρεσία δεν μερίμνησε.Μετά 

από μερικούς μήνες, σχεδόν επαιτείας,έστω και για μιά θέση εργασίας,τελικά αποφάσισαν πατέρας και οι (13)γυιοί 

του,να μεταναστεύσουν στην Γερμανία.Αυτοί οι (14)Ελληνες,πού θα μπορούσαν να εργαστούν,να δημιουργήσουν 

οικογένειες εδώ στην πατρίδα τους και να προσφέρουν στην Θράκη,όμως,η Ελληνική Πολιτεία τους ανάγκασε να 

πάνε σε άλλες χώρες.

7.Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του ορεινού όγκου της Θράκης,όπου ζούν οι Πομά κοι,γιατί έτσι θα βγούν από 

την φτώχεια και την κοινωνική απομόνωσή τους,έτσι δε οι Νέοι,να ξαναγυρίσουν,βρίσκοντας δουλειά και αξιοπρεπείς 

συνθήκες διαβίωσης και να δημιουργήσουν οικογένεια.

 8.Παρά τις αναμενόμενες αντιδράσεις των Βρυξελλών,απαιτείται να υπάρξει η θεσμοθέτηση ενός ειδικού 

φορολογικού καθεστώτος στην Θράκη,με σχεδόν μηδενική φορολόγηση,για όσους διαμένουν μόνιμα και εργάζονται 

εκεί.Οι ρήτρες απαλλαγής από την υποχρεωτική εφαρμογή όλων των πολιτικών της ΕΕ (στην περίπτωσή μας η 

μειωμένη φορολογία σε Γεωγραφική περιφέρεια της Ελλάδας)μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τις Βρυξέλλες. 

Χρειάζεται προς τούτο επιδέξια διπλωματική πολιτική,όχι ,όπως μέχρι σήμερα,συνήθως, φοβικά και με <<σκυμμένο 

κεφάλι>>.Η Θράκη να γίνει περιοχή πολύ χαμηλής φορολόγησης για αυτές τις επιχειρήσεις πού θα εγκατασταθούν 

είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα είτε από την ΕΕ. Ρωσία,κλπ .Επί πλέον,ειδικά κίνητρα για επιστροφή χιλιάδων 

Ελληνικών ΜμΕ (Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων)από Βουλγαρία,κλπ,ως και αλλαγή του Νόμου πού επιτρέπει τις 

εικονικές μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων στις χώρες της Βαλκανικής,εκμεταλλευόμενες τά <<παραθυράκια>>αυτού 

του Νόμου.Επίσης,δραστική μείωση ΦΠΑ στην Θρά κη για τά βασικά είδη διατροφής,φάρμακα και υπηρεσίες Υγείας. 

Ετσι θα περιοριστεί η εβδομαδιαία μετάβαση των Θρακιωτών αλλά και άλλων Ελλήνων,για φθηνές προμήθειες από 

την Αδριανούπολη,κλπ. Γιατί έτσι θα υπάρξουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας για την Θράκη,ωθώντας τους χιλιάδες 

νέους μας πού έφυγαν στο εξωτερικό για να ζήσουν καλύτερα,να   μήν ξαναγυρίσουν.

9.Δημιουργία μεγάλων Μουσείων στις έδρες των Νομών.

9Α. Βελτίωση των τουριστικών υποδομών,με την κατασκευή μαρινών(πχ.Σαμοθράκη),και αξιοποίηση των Ιαματικών 

πηγών(Τραϊανούπολης,Σαμοθράκης,Θερμών,Ποταμιάς,Σπήλαιου Μαρώνειας,κλπ).

10.Δημιουργία πρόσθετης πολιτιστικής υποδομής με την κατασκευή Μικρών Μουσείων και Βιβλιοθηκών,ανάδειξη 

Αρχαιολογικών και Βυζαντινών Χώρων(Αβδυρα,Μαρώνεια,Διδυμό τειχο,κλπ),Οικισμών φυσικού κάλλους,κλπ

11.Iδρυση στον Εβρο της Ακαδημίας του  Λιμενικού Σώματος.

12.Μεταφορά μέρους της ΣΣΕ(Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων),το 4ο έτος,στην Αλεξανδρούπολη,για να λειτουργήσει 

ως ηθική προμετωπίδα της Ελληνικής Αμυνας επί του Εβρου και του Αιγαίου.

13.Μεταφορά(μετεγκατάσταση) δύο(2),τουλάχιστον,Υπουργείων(πχ,Ανάπτυξης και Μετα φορών),στην Θράκη.

14.Αξιοποίηση των κοιτασμάτων χρυσού στην περιοχή Περάματος του Εβρου,με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλ 

λον.Επίσης,πρέπει να αρχίσουν γεωλογικές έρευνες από το ΑΙΓΜΕ (πρώην ΙΓΜΕ),για την ύπαρξη σπανίων 

γαιών,κλπ.Ο ορυκτός πλούτος της Θράκης μας περιμένει!...

15.Εκσυγχρονισμός και επέκταση του Σιδηροδρομικού Δικτύου  Θεσσαλονίκης-Ορμενίου.

16.Σιδηροδρομική σύνδεση μέσω Βουλγαρίας με τις χώρες Ουκρανία,Γεωργία,κλπ.

17.Ανάπτυξη του Αγροτουρισμού με συνεργασία της Περιφέρειας,των Δήμων,Αγροτικών φορέων και Συνεταιρισμών 

και το Υπουργείο Τουρισμού  και τον ΕΟΤ,  αξιοποιώντας την μεγάλη ποικιλία και μοναδική ποιότητα των αγροτικών 

μας προϊόντων.

18.Η πρωτογενής παραγωγή (Μεσογειακή διατροφή),και οι υπηρεσίες(Τουρισμός και Εμπό ριο),τώρα πού αποκτούμε, 

με τά εκτελούμενα διασυνοριακά έργα,ενδοχώρα,προς Βορράν, είναι τομείς πού πρέπει να μελετηθούν επισταμένα.

19.Τό έγκλημα για την ΕΒΖ (Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης)πρέπει να σταματήσει.Είναι αδιανόητο η Ελλάδα να είναι 

σοβαρά ελλειμματική στην ζάχαρη.Οι εγκληματικές πολιτικές των προηγούμενων κυβέρνήσεων,πού διέλυσαν τά εργο 

στάσια ζάχαρης,κατ εντολήν των Βρυξελλών,για να βοηθηθούν οι νεοεντασσόμενες,τότε, χώρες της Ανατολικής Ευρώ 

πης στην ΕΕ, αυξάνοντας την δική τους παραγωγή ζάχαρης,είναι αποτρόπαια πράξη κατά της Εθνικής Οικονομίας.Η 

καλλιέργεια ζαχαρότευτλων πού ευνοείται ιδιαίτερα από τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες σε Θράκη και Μακεδονία 

πρέπει να ξαναρχίσει,τά δε 5 λεηλατηθέντα εργοστάσια ζάχαρης,με πρώτο αυτό της Ορεστειάδας,πρέπει να επαναλει 

τουργήσουν,οι δε χιλιάδες αγρότες μας να ξανακαλλιεργήσουν ζαχαρότευτλα και η χώρα μας να ξαναγίνει όχι μόνο 

αυτάρκης αλλά και σημαντικός εξαγωγέας ζάχαρης.Ετσι θά σταματήσουν οι εισαγω γές ζάχαρης από την Γερμανία,η 

οποία την εισάγει με την σειρά της από φτωχές χώρες με αποικιοκρατικούς όρους.

20 .Η Πολιτεία πρέπει να είναι αρωγός πάντοτε των ψαράδων μας,ιδιαίτερα του Εβρου.Οι περισσότεροι από αυτούς 

έχουν αναλάβει και τον ρόλο του φρουρού των Ελληνικών συνόρων με την Τουρκία,αφού γνωρίζουν κάθε σπιθαμή 

γής  από την Ελληνική πλευρά του ποταμού,πού λόγω των πολλών καναλιών,νησίδων και λιμνοθαλασσών,είναι 

δύσκολο να ελεχθεί από τους Ελληνες Μεθοριακούς φρουρούς.Δέν είναι δυνατόν,ενώ ψαρεύουν στην Ελληνική πλευ 

ρά του ποταμού να αφήνονται απροστάτευτοι στις επιθέσεις Τούρκων στρατιωτών και νά  κατάσχονται τά πλοία τους, 

να τρέχουν με δικηγόρους στα δικαστήρια της Τουρκίας για να  τά πάρουν πίσω.Χρειάζεται να ενισχυθούν σημαντικά 

οι  περιπολίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Στρατού.

Οσον αφορά δε τους Τούρκους ψαράδες στο Αιγαίο αυτό αποτελεί καθημερινό πρόβλημα,αφού οι Τουρκικές τράτες 

αλλά και τά ψαράδικα-μαμμούθ πού με τον τρόπο πού ψαρεύουν,καταστρέφουν τον θαλάσσιο πλούτο του Αιγαίου 

αλλά και μέσα στα χωρικά νερά μας,υπό την προστασία τών τεράστιων και εξοπλισμένων τουρκικών περιπολικών σε 

σύγκριση με τά λιγοστά και απλά δικά μας περιπολικά.Γι αυτό χρειάζεται να καλυφθούν όλες οι θάλασσές μας με 

αρκετά σύγχρονα ευμεγέθη περιπολικά έναντι των καθημερινών θρασύτατων προκλήσεων των γειτόνων μας.Οι 

πυροβολισμοί,οι <<ναυμαχίες>> και οι απειλές τους στους ψαράδες μας,πού αποτελούν μέρος μιάς ευρύτερης Τουρκι 

κής πολιτικής <<γκριζαρίσματος>>του Αιγαίου,πρέπει,επιτέλους,να απαντηθούν δυναμικά.

21.Η οικολογική αξία όλης της Ορεινής Θράκης πρέπει να διαφυλαχθεί.Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στό Δάσος 

της Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου με την κοιλάδα τους και να επανακάμψει από την πρόσφατη πολυήμερη πυρκαγιά. 

Επίσης να ενισχυθεί ο Φορέας Διαχείρισης της περιοχής  να είναι πανέτοιμος για όλες τις εποχές,με ιδιαίτερη έμφαση 

τους χειμερινούς μήνες (περίοδος απαγόρευσης του κυνηγιού),άνοιξη(περίοδος αναπαραγωγής)και καλοκαίρι(αντιπυ 

ρική περίοδος).Επίσης,η ανεξέλεγκτη συλλογή βοτάνων στα βουνά της Θράκης,πού διαπράττεται μια διαρκής λεηλα 

σία  (ακόμη και με κοντέϊνερς μεταφέρουν την <<λεία τους>>στην Γερμανία κάποιοι επαγγελματίες <<τουρίστες>>) πρέ

πει να λάβει τέλος,με την αυστηρά επιτήρηση του ορεινού αυτού όγκου.

22.Τό υπέδαφος της Θράκης είναι προικισμένο με πλούσια αποθέματα γεωθερμίας.Είναι μεγάλη ευκαιρία να μεγιστο 

ποιηθεί ο τομέας των θερμοκηπίων,αφού η άφθονη γεωθερμία της περιοχής θα λύσει στους ενδιαφερόμενους παρα 

γωγούς το δυσκολώτερο πρόβλημά τους: το ενεργειακό κόστος.Τό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,το Υπουργείο 

Ενέργειας και η Περιφέρεια,οφείλουν να δράσουν συντονισμένα και με όραμα.Μήν περιμένουν να  ξεπουλήσει τά πά 

ντα το ΤΑΙΠΕΔ των Δανειστών.Ετσι,θα μείνουν ιδιαίτερα, οι νέοι στον τόπο τους και να προσελκυσθούν και άλλοι να 

επιστρέψουν.Ο τομέας των Θερμοκηπιακών εκμεταλλεύσεων αποτελεί ένα δυναμικό <<χρυσωρυχείο>>.Είναι στο χέρι 

μας !...

23.Επαναχάραξη τού <<Καλλικράτη>>,όσον αφορά την Διοικητική διαίρεση της Θράκης,με κύριο πρόβλημα,την 

άκριτη συνένωση,ακραιφνώς,Μουσουλμανικών χωριών,κωμοπόλεων, κλπ,με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

<<συμπαγείς Μουσουλμανικές Αυτοδιοικήσεις>>, εντός της Θρακικής Επικράτειας,διευκολύνοντας,έτσι,την  υπονομευτική δράση της Τουρκίας.

Ο Νόμος Ραγκούση πού θέσπισε τον <<Καλλικράτη>> διευκολύνει τις Τουρκικές επιδιώξεις στην Θράκη,αφού ενοποιεί 

άκριτα Δήμους στους οποίους περιέρχεται η πλειοψηφία στην Μουσουλμανική Μειονότητα και διασφαλίζει σε αυτή 

πολύ σημαντική εδαφική συνοχή και Διοικητική Αυτονομία.Οφειλαν οι κυβερνώντες να διαθέτουν στοιχειώδη διορα 

τικότητα,προνοητικότητα και έντονο συναίσθημα αυτοπροστασίας και να απέφευγαν επικίνδυνους πειραματισμούς σε 

περιοχές ιδιαίτερα κρίσιμες και πού θα έχουν  αυτοκαταστροφικές συνέπειες.Γιατί θέτει υπό Μουσουλμανική Διοίκηση 

Ελληνικά Χριστιανικά Χωριά και παρέχει Περιφερειακές Αρμοδιότητες πού διευκολύνουν την Αυτονομιστική προπα 

γάνδα.Απαιτείται άμεσα να επανεξεταστεί  η εφαρμογή του <<Καλλικράτη>> στην Θράκη και να γίνουν οι αναγκαίες 

διορθώσεις και προσαρμογές.

24.Οσον αφορά την πάλαι ποτέ κραταιά ΕΤΒΑ,από πολύτιμη Τράπεζα επενδύσεων,έχει καταλήξει,<<πλασιέ>>του 

Μνημονιακού ΤΑΙΠΕΔ,αφού την κατάντησαν,μια απλή εταιρεία διαχείρισης ακινήτων,προφανώς των εργοστασίων 

πού έχουν βάλει λουκέτο.τό δε,παρανοϊκό της υπόθεσης,είναι ότι,παρά το γεγονός ότι έχει ιδρύσει 25 ΒΙ.ΠΕ,ανά την 

χώρα,εν τούτοις, συνεχίζει να δημιουργεί καινούργιες.Γιατί άραγε;

25.Επανίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας(με απόσπασή της από την Τράπεζα Πειραιώς,πού παράνομα την 

απέκτησε),αλλά και δημιουργία Τοπικών Αναπτυξιακών Τραπεζών,για την Ανασύνταξη της Πρωτογενούς και Δευτερο 

γενούς παραγωγής,των ΜμΕ (Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων),Σύγχρονων Αγροτικών Συνεταιρισμών,Νέων Αγροτών, κλπ.

26.Ιδρυση ανά Περιφέρεια,κλπ,Γεωργικών Σχολείων,όπου θα διδάσκονται,σε πειραματικά Γεωργικά Σχολεία,οι αγρό 

τες μας,την σύγχρονη γεωπονική τεχνική,αλλά και τις απαιτούμε νέες καλλιεργητικές γνώσεις,των κατά περιοχή, 

ειδικά,καλλιεργούμενων αγροτικών  ζωνών, κλπ.Τονίζουμε ότι στήν Γαλλία,το ποσοστό των αγροτών πού παρακο 

λουθούν αυτά τά Γεωργικά Σχολεία φτάνει το 90%,ενώ στην Ελλάδα μόνο το 6% !... 

27.Επανακαθορισμός της Ανώτερης Γεωργικής εκπαίδευσης.Νά εκπαιδεύονται,νέοι άνθρωποι,είτε στην γεωργία είτε 

στην κτηνοτροφία,κλπ,στις ιδιαίτερες καλλιέργειες,πού ευνοούνται,εδαφοκλιματολογικά τοπικά,σε κάθε περιοχή.Είναι 

φαιδρό,σε Νομό της Μακεδονίας να λειτουργεί Δημόσια Σχολή γραμματέων και χειριστών Η/Υ,την ίδια ώρα,πού λεί 

πουν ειδικότητες στην ίδια περιοχή,πού να εμπλακούν με τις σημαντικές αγροτοκαλλιέργειες , πού αυτές <<ζούν>>τον 

Νομό. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει πανελλαδικά.

28.Ιδρυση σύγχρονων Συνεταιρισμών,πού να ενσωματώνουν,πέρα από τους κατ επάγγελμα αγρότες,επιστήμονες 

χημικούς,ειδικούς γεωπόνους και κτηνιάτρους,ειδικούς εμπορίας και εξαγωγών,κλπ,για να μπορέσουν να<<σταθούν 

στα πόδια τους>>.Τό κράτος να περιορισθεί στον εποπτικό και ελεγκτικό του ρόλο.Ο ισχύων Νόμος περί Συνεταιρι 

σμών πρέπει να αλλάξει. Δέν είναι δυνατόν να μπορούν ιδιώτες να γίνονται μέτοχοι Συνεταιρισμών,μέχρι του 35% του 

κεφαλαίου τους.Υπάρχει,κατ αρχάς,<<σύγκρουση συμφερόντων>.Ο ιδιώτης θα κοιτάξει το προσωπικό του συμφέρον 

της δικής του αγροτικής επιχείρησης,προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την έστω και μικρή πληροφόρηση προς ίδιον 

όφελος.Οι Συνεταιρισμοί γίνονται παγκοσμίως,μόνο,από τους κατ επάγγελμα αγρότες,στην χώρα μας η Τρόϊκα δημι 

ουργεί μορφώματα(εξυπηρετώντας εμπορικά συμφέροντα των Βορείων χωρών) πού σε καμμία σοβαρή χώρα δεν θα 

άντεχαν.

Επίσης,οι Συνεταιρισμοί θα συνεργάζονται μεταξύ τους,όσον αφορά τους σπόρους,τά λιπάσματα,τά φυτοφάρμακα, 

σύγχρονη τεχνολογία(Drones,κλπ).Η ίδρυση δε κτηνοτροφικών πάρκων είναι απολύτως απαραίτητη.

Ακόμη,θα ιδρυθούν  Συνεταιριστικά εργοστάσια διαλογής και μεταποίησης Αγροτικών προϊόντων,με αξιοποίηση των 

εκατοντάδων χιλιάδων τόννων βιομάζας(από ελαιοτρι βεία,κλπ),προσπορίζοντας επί πλέον έσοδα για τούς αγρότες-

μέλη τους.

*Το πρόβλημα επίλυσης της ιδιοκτησίας αγροτικής γής είναι πολύ επείγον,αφού το 48% της αγροτικής γής στην χώρα 

μας,ανήκει,πλέον,σε  ιδιώτες,πού εν συνεχεία,τά ενοικιάζουν στους κατ επάγγελμα αγρότες,θυμίζοντας  μας τραγικές 

ιστορίες από το κίνημα του Κιλελέρ. Τράπεζες και μεγαλοκεφαλαιούχοι,ασύδοτοι,κερδοσκοπούν χυδαία.Αυτό με ένα 

σοβαρό κράτος θα λυθεί ριζικά.Ακόμη,θα υπάρξουν καλλιεργητικές ζώνες ανά περιοχή, αναδασμοί,αναζωογόνηση και 

αναβάθμιση υποβαθμισμένων και εγκαταλειμένων γεωργικών εκτάσεων,επικαιροποίηση των Δασικών Νόμων,βάσει 

της σύγχρονης τεχνολογίας, άμεση κατάργηση του Νόμου για τις ΑΠΕ,με το όργιο παρανομιών,όπου <<φυτεύονται>> 

πχ. Ανεμογεννήτριες στην πιο εύφορη γή της Θεσσαλίας (Συκούριο),από εταιρεία Ισραηλινών συμφερόντων,πού 

νοικιάζοντας τά χωράφια, από τους απελπισμένους και εγκαταλειμένους από την πολιτεία αγρότες,με ενοίκιο 200 

ευρώ το στρέμμα,ετησίως,και με συμβό λαια διάρκειας 60 ετών,για να εγκαταστήσει η εταιρεία αυτή Ανεμογεννήτριες 

σε έκταση 10.000 στρεμμάτων.Εχουν καταλάβει,οι Κρατικές Υπηρεσίες τι έγκλημα διαπράττουν; Στοιχειωδώς,έπρεπε 

να γνωρίζουν, ότι πέρα από την στέρηση παραγωγής,από αυτές τις δεσμευμένες αγροτικές εκτάσεις,πού έτσι 

χάνονται  για την διατροφική μας επάρκεια αλλά και τις εξαγωγές,επί πλέον,ότι καταστρέφουν,με το παραγόμενο 

θερμικό πεδίο,το μικροκλίμα της περιοχής,με αποτέλεσμα,την ύπαρξη ακραίων καιρικών φαινομένων,με ξηρασίες, 

καταστροφικές πλημμύρες,κλπ.Αυτά δεν τά σκέπτονται;Γιατί βάζουν τά συμφέροντα των <<επενδυτών>>πάνω από 

τις ζωές μας και την ύπαρξή  μας;Αυτή είναι η <<Ανάπτυξη>> πού μας διαλαλούν;   

29.Αποφασιστική ενδυνάμωση της Σηροτροφίας και Μεταξουργίας.

*Δημιουργία Δικτύων παραγωγών,Συνεταιρισμών για την σηροτροφία-μεταξουργία.

*Συνεχής  αύξηση των καλλιεργητών,άρα και αύξηση της ποιοτικής παραγωγής μεταξιού,πού ενώ στο παρελθόν 

πλησίαζε τους (300) τόνους,σήμερα,είναι μόνο (2)τόνοι.

*Η Μεταξουργία  πρέπει να μπεί δυναμικά στον κύκλο των αγορών στη χώρα μας αλλά και στις Ευρωπαϊκές αγορές, 

αφού πρόκειται για ένα προϊόν μοναδικό σε όλη την Ευρώπη,με  κύριο ανταγωνιστή την Κίνα.Ετσι μεγάλοι οίκοι 

μόδας  στην Ευρώπη και πολλοί νέοι σχεδιαστές της μόδας,εμπιστεύονται το ελληνικό μετάξι,όλο και περισσότερο. 

Χρειάζεται, όμως,καθετοποίηση της παραγωγής και δυναμικό πρόγραμμα προώθησης του μοναδικού αυτού 

προϊόντος σε όλο τον κόσμο.Η ίδρυση δε στην περιοχή της Θράκης Επαγγελματικής Σχολής στο επάγγελμα του 

σηροτρόφου,θα αποτελέσει σημαντική ώθηση στήν Δημογραφική  αναστροφή.

30.Αξιοποίηση του Υδάτινου Δυναμικού της Θράκης.

Να υλοποιηθεί το αρδευτικό Δίκτυο πλήρως,με την προώθηση τού  Αναπτυξιακού τμήματος του έργου του ποταμού 

Νέστου,του φράγματος Δερείου και του Ιάσμου-Δειλινών,ως και μιάς σειράς μικρότερων φραγμάτων και υδροταμιευ 

τήρων,καθώς και έργα εγγειοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά στόν Εβρο ποταμό.

31.Νά δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κτιριακή υποδομή των Σχολείων,Πανεπιστημίων, Νοσοκομείων και των Πολιτιστι 

κών κεντρων,ως και αναβάθμιση και επέκταση των Αθλητικών εγκαταστάσεων,με έμφαση στα Πομακοχώρια.

32.Γενναία κρατική χρηματοδότηση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου στην Θράκη,μέ ιδιαίτερη έμφαση στην Ερευνα 

και Καινοτομία.Η διαμόρφωση του νέου παραγωγικού προτύπου πού πρέπει να προωθήσουμε  σε όλες τις 

Περιφέρειες της χώρας,ιδιαίτερα δε στην στρατηγικής σημασίας Περιφέρεια της ΑΜΘ(Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης),θα οδηγήσει στην ανάπτυξή τους με βάση την Οικονομία της Γνώσης και πρός όφελος όλων των κατοίκων.

33.Εκσυγχρονισμός των Δικτύων τηλεπικοινωνιών και εγκατάσταση ψηφιακής τεχνολογίας (για internet,κλπ),σε όλη 

την επικράτεια της Θράκης,καθώς και πλήρη κάλυψη ραδιοτηλεοπτική όλης της Θράκης από την ΕΡΤ. Τέρμα στην 

ασύδοτη προπαγάνδα της Τουρκικής  κρατικής TRT καί στην δωρεάν διανομή κεραιών από το Τουρκικό προξενείο 

Κομοτηνής στους Μουσουλμάνους καί Πομάκους.

34.Δημιουργία Ειδικού Ταμείου για την προστασία,όσων κατοίκων της Θράκης,πού λόγω καλλιεργητικών,κλπ Δα 

νείων.οφείλουν στην Τουρκική  Ziraat Bankasi,και αδυνατούν να τά εξοφλήσουν.Τό Ταμείο  αυτό,θα εξοφλεί για 

λογαρια σμό τους τά δάνεια αυτά,και η Τράπεζα θα επιστρέφει στους ιδιοκτήτες τους(πολυτέκνους,κλπ),την υποθη 

κευμένη στην τράπεζα,αγροτική γή,κλπ.Να  διακριβωθεί από την εποπτεύουσα ΤτΕ(Τράπεζα της Ελλάδας),πόσες 

υποθηκευμένες περιουσίες Ελλήνων,ανήκουν,πλέον,στην Τουρκική τράπεζα και ποια είναι η τύχη τους,κλπ.Τά αποτε 

λέσματα του έλέγχου, σίγουρα θά   είναι πολύ ενδιαφέροντα.

*Σχετικά υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό  πρόβλημα, αυτό των<< Ποντιακών Δανείων>>.

Ένα σημαντικό θέμα έχει προκύψει με τά αποκαλούμενα <<Ποντιακά Δάνεια>>,καθώς οι Δανειολήπτες τους,δεν έχουν 

την δυνατότητα αποπληρωμής,με αποτέλεσμα να κινδυνεύ ουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους.

Τά <<Ποντιακά Δάνεια>> χορηγήθηκαν με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου,αλλά σημαντικό μέρος τους δεν μπορεί 

να καλυφτεί από τους Δανειολήπτες,,μετά την οικονομική κρίση πού τους έπληξε το 2010  και μετά.

Η Ελληνική πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει με ευαισθησία το πρόβλημα,συνυπολογίζοντας και την παράμετρο της 

Τουρκικής οικονομικής διείσδυσης στην Θράκη,γιατί αλλιώς,οι Ελληνες παλιννοστούντες θά αναγκαστούν να εγκατα 

λείψουν την Θράκη,αναζητώντας καλύτερη τύχη αλλού.

35.Ο  Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετέβη πρόσφατα στην Θράκη για να συμπαρασταθεί στους στρατιώτες και  στους 

εθνοφύλακες στον Εβρο.Μοίρασε,μάλιστα και Κενές Διαθήκες(βιβλιαράκια) στους μαχητές μας.Νομίζουμε ότι θα βοη 

θούσε περισσότερο τους μαχητές αυτούς,αν είχε αναγγείλει ότι η Εκκλησία θα διαθέσει μερικά εκατομμύρια ευρώ,για 

προμήθεια υλικών και  4—5 ταχυπλόων σκαφών για τον Εβρο και το Αιγαίο.    

36.Νά λειτουργήσουν σωστά τόσο η Δικαιοσύνη όσο και οι Ελεγκτικές και Φορολογικές Αρχές για την πάταξη της 


φοροδιαφυγής,της ασύδοτης παρανομίας του παρακράτους του Τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής(μόνο για 

πληρωμές πρακτόρων το Τουρκικό Προξενείο διαθέτει στην Θράκη περί τά 250 εκατομμύρια ευρώ ετησίως)και του 

Λαθρεμπο ρίου.Να εφαρμοσθούν,επί τέλους,οι Νόμοι της Ελληνικής Πολιτείας για όλους τους Ελληνες πολίτες αλλά  

και στους με την λεοντή του διπλωμάτη, Τούρκους υπαλλήλους του Προξενείου.

37.Απαιτείται,επομένως,να κινητοποιηθούμε όλοι οι Ελληνες με όλες μας τις Δυνάμεις για να καταστήσουμε την 

Μεθοριακή γραμμή του Εβρου,απόρθητη,απέναντι σε κάθε επιβουλή και την Θράκη για τους κατοίκους της,πηγή 

Δύναμης,Πλούτου και Ευημερίας,γιατί το αξίζουν.


(Επιμέλεια αναρτήσεως: Στρατηγός εα κ. Αθαν. Καραντζίκος)