Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

ΤΡΩΪΚΟΣ, ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

 

Επιμέλεια αναρτήσεως από το Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο