Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Ρωσική προειδοποίηση στην Ελλάδα να μην μεταφέρει S-300 στην Ουκρανία

 Επιμέλεια αναρτήσεως: Στρατηγός εα κ. Αθαν. Καραντζίκος