Η προαγωγή της υγείας, της εκπαίδευσης, της ευημερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στους λαούς διεθνώς, με έμφαση σε χώρες στην περιοχή των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής, της Βορείου και της Υποσαχάριας Αφρικής, στις οποίες διαβιοί ελληνική ομογένεια σε δύσκολες συνθήκες, αποτελεί τον στόχο του «Αριστοτέλειου Κέντρου Ανθρώπινης Ανάπτυξης» («Aristotelian Centre for Human Development»).