Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ. Η ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΡΟΧΩΡΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΔΡΑΝΕΙ


 


Αναρτήθηκε από το Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο