Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023

Εισαγγελική παρέμβαση για το «Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας» στη Φλώρινα

 


(Η ανάρτηση έγινε από το Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο)