Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΣΟΥΡΟΒΙΚΙΝ

Αναρτήθηκε από το Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο