Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Ο αγρότης που «έσωζε» ζωές πληρώνοντας τα φάρμακα αγνώστων


 Αναρτήθηκε από το Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο