Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023

Ο Κυριάκος στη Χειμάρρα . . .


 


 Αναρτήθηκε από τον Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο