Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

"ΑΝ"... όχι του Κίπλινγκ

 

_______________________________________________

(Αναρτήθηκε από τον Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο)