Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

Τα νησιά μας, η ζωή μας!

 

(Αναρτήθηκε από το Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο)