Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023

Η Δύση ξέρει ότι ο Πόλεμος έχει ήδη χαθεί για την Ουκρανία!

 


Αναρτήθηκε από τον Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο