Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Όχι στην «συνεκμετάλλευση»!

 

Αναρτήθηκε από τον Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο