Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Ουκρανία, ένας χρόνος πολέμου. Ντοκουμέντα, γεγονότα και δυνητικές προβλέψεις-Γ.Ρωμανός

 


(Αναρτήθηκε από το Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο)