Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023

Ου περί χρημάτων, αλλά περί αρετής!

 Αναρτήθηκε από τον Στρατηγό κ. Αθαν. Καραντζίκο