Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

Σφραγίστε τα κίνητρα, όχι μόνο τα σύνορα!

 


 Αναρτήθηκε από το Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο