Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

 

Αναρτήθηκε από το Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο