Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023

Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, μπαμπά;

 


 αναρτήθηκε από το Στρατηγό  εα κ. Αθαν Καραντζίκο