Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

Ρεαλισμός ή εθνική αυτοκτονία η συνεκμετάλλευση με την Τουρκία των ενεργειακών μας πόρων στο Αιγαίο και την Ανατ. Μεσόγειο ;

 αναρτήθηκε από το Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο