Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

Το άγνωστο κόσμημα της Μακεδονίας - Αυτή είναι η πιο όμορφη γέφυρα της Ελλάδας

 

Αναρτήθηκε από το Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο